بازگشت فرماندار اسبق به جم

بازگشت فرماندار اسبق به جم

شنیده‌ها حاکی از بازگشت عبدالله نادری به شهرستان جم و انتصاب مجدد او به فرمانداری این شهرستان است. تا چه حد و اندازه این شنیده‌ها به واقعیت نزدیک شود یا خیر، اما تغییر نماینده جنوب استان به زمزمه‌ها برای این انتصاب افزوده است. نادری که ارتباط بسیار نزدیکی با شیخ موسی احمدی نماینده جنوب استان