راه موفقیت در کسب  «نشان‌های ارجمند زندگی»  است

راه موفقیت در کسب «نشان‌های ارجمند زندگی» است

هیچ گاه یک کمان دار؛ بدون نشان و نشانه تیر را پرتاب نمی کند! پس ابتدا ما باید نشان ها را «ببینیم» زیرا تا هدفی را نبینیم نمی توانیم آن را بزنیم«اهداف مصور و مکتوب» داشته باشیم. سپس باید نشان ها را «برگزینیم» و انتخاب کنیم؛به تعبیر جان سی مکسول از بزرگان علم مدیریت: «یگانه

بزرگترین گمشده‌ی جامعه‌ی امروز  «حکمت» است…/ دکتر محمد کارگر

بزرگترین گمشده‌ی جامعه‌ی امروز «حکمت» است…/ دکتر محمد کارگر

چرا حکمت؟ 🔹️نکته‌ی اول: حکمت؛ باعث سلامت «سلامت انسانی و اجتماعی» است. معیار سلامت انسان و جامعه، و میزان تعالى انسان و جامعه، حکمت است. هر چه انسان و جامعه بهره بیش‌ترى از حکمت داشته باشد، سلامت و تعالى‌اش بیش‌تر است. اگر مدیریت اجتماعی؛ ماهیتى حکیمانه بیابد جامعه به سوى سلامت و صلابت؛ قوّت و

خود امتحانی به جای دیگر امتحانی/ یکشنبه های موفقیت با دکتر کارگر

خود امتحانی به جای دیگر امتحانی/ یکشنبه های موفقیت با دکتر کارگر

🔹یکی از رموز اثر بخش درهنر موفقیت؛خود امتحانی«ارزشیابی ازخود» به جای دیگر امتحانی است… به تعبیر عارف بزرگ مولانا: «امتحان خود چو کردی ای فلان// فارغ آیی ز امتحان دیگران» 🔹مقدمه: واژه ی ارزشیابی به طور اختصار دارای معانی زیر است: ارزشیابی به معنای میزان حصول به هدف هاست. ارزشیابی به مثابه ی فرایند جمع

بزرگترین سرمایه گذاری؛سرمایه گذاری بر روی خویشتن است!  «مدیریت خویشتن؛ابراز خویشتن…»/(یکشنبه های موفقیت با دکتر کارگر)

بزرگترین سرمایه گذاری؛سرمایه گذاری بر روی خویشتن است! «مدیریت خویشتن؛ابراز خویشتن…»/(یکشنبه های موفقیت با دکتر کارگر)

نکته ی اول: «مرو به خانه ی ارباب بی مروت دهر/که گنج عافیت در سرای خویشتن است» «لسان الغیب حافظ» اگر می خواهیم از نظام هستی برخوردارتر شویم؛ ابتدا باید از نظام وجودی خودمان برخوردارتر شویم! راه برخورداری از خویشتن خویش؛ از گذرگاه «خود بهبودی و مدیریت خویشتن» گذر می نماید و گام های خودبهبودی