نفت آبادان و پارس جنوبی، تفاوت در کجاست؟

نفت آبادان و پارس جنوبی، تفاوت در کجاست؟

🔹️پارس جنوبی، میدان عظیم گازی است که سال‌ها می‌تواند پشتوانه عظیم مالی و اعتباری کشور باشد و در عین حال موتور پیشران توسعه صنایع عظیم گاز و پتروشیمی است.همانطور که تاکنون در دولت‌های مختلف شاهد افتتاح پروژه‌های عظیمی بوده‌ایم. 🔹سهم مردم حوزه پیرامونی از گاز جنوب چه بوده است؟بیکاری و تورم افسار گریخته، سوغات صنعت

فوتبال جم و سریال دردسرهای پارس جنوبی جم

فوتبال جم و سریال دردسرهای پارس جنوبی جم

🔹در روزای اخیر تغییر رییس هیئت فوتبال شهرستان جم و اتفاقات ناخوشایند حول و حوش این تغییر ناشی از بی تدبیری هیئت استان، کام هواداران جمی را تلخ کرد. 🔹 تغییر در هیئت فوتبال را شاید بتوان طبیعی قلمداد کرد اما مقطع زمانی انجام آن و حکم زدن‌های پیاپی هیئت استان و بازیچه قراردادن دو